מאה שנים של מחקר וחדשנות בחינוך, הכשרת מורים וחינוך מוזיקלי
10-11 בדצמבר, 2012, מלון דן פנורמה, ת"א

תכנית הכנס

על מנת לעבור ממשבצת למשבצת בתכנית, ניתן ללחוץ על החצים במקלדת.

מקרא

  • כללי
  • מוסיקה
  • היסטוריה
Time Hall 1 - Plenary Hall 2 Hall 3 Hall 4 - Music Hall 5 - Music Hall 6 Hall 7 - History Hall 8 Hall 9 Hall 10 Hall 11 - Music Judeah Foyer
08:00-08:30

רישום, כיבוד וביקור בתערוכה

08:30-09:15

דברי פתיחה וברכות

                       
09:15-10:00

Keynote Lecture

A. Levine, Woodrow Wilson National Fellowship Foundation, USA

Chair: M. Zellermayer, Levinsky College of Education

(En)

   

Keynote Lecture

L. Bresler, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA

Chair: L.Laor, Levinsky College of Education, Tel Aviv

(En)

                 
10:00-10:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

10:30-12:00

Symposium: CURRENT ISSUES IN SECOND LANGUAGE WRITING

Chair: M.E. Brisk, Lunch School of Education, Boston College, MA, USA

(En)

היבטים תרבותיים בחינוך

יו"ר: ח. אלחטיב שחאדה, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

אוריינות חזותית בחינוך

יו"ר: ד. כהן, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

מוזיקה וקהילה I

יו"ר: ד. ליכטנשטיין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(En/ע)

חינוך מוזיקלי וקוגניציה I

יו"ר: ז. איתן, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

(ע)

שיח בהוראה

יו"ר: ש. סיטון, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

EDUCATIONAL ISSUES

Chair: Y. Arzouan, Levinsky College of Education

(En)

סימפוזיון: אלי ויזל - זכרון אישי כבסיס לחינוך וכמקור לתיעוד

יו"ר: ע. ערן, י. רפל, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב; אוניברסיטת בוסטון, בוסטון מסצ'וסטס, ארה"ב

(ע)

חדשנות במחקר של מתמחים בביה"ס להתפתחות מקצועית במכון מופ"ת

יו"ר: מ. מבורך , מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

קהילה מקצועית חוקרת של מפקחים

יו"ר: א. מרגולין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

     
12:00-13:00

פאנל: עורכי כתבי עת ישראליים בחינוך ובחברה - מגמות, דפים, היעוץ החינוכי, מפגש

יו"ר: י. גילת, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

VIOLENCE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

Chair: L. Shagrir, Levinsky College of Education, Tel Aviv

(En)

סימפוזיון: הערכת תכניות חינוכיות להכשרת פרחי הוראה ומורים לעסוק בנושא השואה בגן ובבית הספר

יו"ר: ד. ברודי, מכללת אפרתה, ירושלים

(ע)

פילוסופיה של החינוך המוזיקלי

יו"ר: מ. זמורה-כהן, האוניברסיטה העברית

(En/ע)

           

מושב פוסטרים מונחים - מוזיקה

יו"ר: א. כץ, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

מושבי פוסטרים מונחים

(ע)

 
13:00-14:00

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

14:00-14:45

Keynote Lecture

D. Macedo, University of Massachusetts Boston, USA

Chair: H. Ezer, Levinsky College of Education

(En)

                       
14:45-15:15

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

15:15-16:45

אלחנן לייב לוינסקי - האיש ופעלו

יו"ר: א. אלקד-להמן, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

מנהיגות חינוכית

יו"ר: י. תדמור, מכללת אורנים לחינוך, מכללה אקדמית עמק יזרעאל

(ע)

תכנית "המתווים המנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" - רקע, ממצאי מחקר וכיווני חשיבה

יו"ר: ר. לידור , המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן, מכון וינגייט

(ע)

חינוך מוזיקלי בגיל הרך I

יו"ר: ק. גלושנקוף, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(En/ע)

שיח כמבנה זהות - על הזהות המקצועית של מורים ומורי מורים

יו"ר: ע. טבק, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

סטודנטים לקויי למידה בהשכלה גבוהה

יו"ר: א. ליפקה, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

אישי חינוך

יו"ר: א. בן-עמוס, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

(ע)

ISSUES AND PERCEPTIONS IN TEACHER EDUCATION

Chair: I. HEILWELL, Levinsky College of Education

(En)

סימפוזיון: תכניות המצוינים במכללות: מרכזים חדשים מתחדשים ומחדשים

יו"ר: ר. קלויר, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע

(ע)

סימפוזיון: "הכוח של הביחד" - מנהיגות חינוכית המזמנת למידה

יו"ר: א. מרגולין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

     
16:45-18:15

Symposium: EXPLORING TEACHER EDUCATION FROM THE POINT OF VIEW OF DISCOURSE ANALYSIS

Chair: I. Kupferberg, Levinsky College of Education

(En)

אלטרנטיבות בהוראה

יו"ר: ר. ברקול, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

סוגיות בגיל הרך

יו"ר: ק. טל, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

הגיל הרך II ובית הספר היסודי

יו"ר: ר. אלקושי, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

Symposium: PRESERVING ARAB MUSICAL CULTURE IN A WESTERN-DOMINATED WORLD; ISSUES IN MUSIC EDUCATION

Chair: V. Cohen, Jerusalem Academy of Music and Dance, Jerusalem

(En/ע)

מה בין מחקר חינוכי לבין תפיסת המורה כ"מורה חוקר"?

יו"ר: ע. טבק, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

סימפוזיון: מודל ייחודי לפיתוח מנהיגות מחוזית מבוזרת

יו"ר: א. מרגולין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

תרומת החינוך בצה"ל לחברה הישראלית

יו"ר: מ. אסולין, צה"ל

(ע)

"כמים הפנים לפנים" כן משתקפת התפתחותם הפרופסיונאלית של מנחי עמיתים (טיוטורים) בסוגות מחקר שונות

יו"ר: ר. שגיא, מכון מופ"ת, תל אביב

(ע)

תהליכי הוראה למידה

יו"ר: ת. ראובני, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

     
20:00קבלת פנים לאורחים מחו"ל
בחסות ובאירוח של ראש עיריית ת"א, רון חולדאי

סיור רגלי מודרך לאורחים מחו"ל בתל אביב-יפו
Time Hall 1 - Plenary Hall 2 Hall 3 Hall 4 - Music Hall 5 - Music Hall 6 Hall 7 - History Hall 8 Hall 9 Hall 10 Hall 11 - Music Judeah Foyer
08:00-08:30

רישום, כיבוד וביקור בתערוכה

08:30-09:00

דברי פתיחה

                       
09:00-10:00

פאנל מנכ"לי משרד החינוך דיון בנושא: חינוך והכשרת מורים - עבר, הווה ועתיד

יו"ר: ש. שושני, המועצה להשכלה גבוהה

(ע)

   

Keynote Lecture

H. Westerlund, Sibelius Academy, Finland

יו"ר: א. ארליך, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(En)

                 
10:00-10:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

10:30-12:00

רב תרבותיות במחקר בהכשרת מורים

יו"ר: י. גילת, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

סוגיות בהכשרת מורים

יו"ר: ל. שגריר, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

מהוראת "לדעת" - ללמידת "לחשוב'': חשיבה מעריכה, מערכתית ומוסרית; המשגה והעברה בהקשר המדעי - טכנולוגי - סביבתי - חברתי (STES)

יו"ר: א. צולר, אוניברסיטת חיפה, חיפה

(ע)

חינוך מוזיקלי וקוגניציה II

יו"ר: ו. ברודסקי, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

(En/ע)

חינוך מוזיקלי פורץ דרך: מחקרים של בוגרי תכנית ה-M.Ed. בחינוך המוזיקלי, מכללת לוינסקי לחינוך

יו"ר: ל. לאור, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

התפתחות המקצועית מהכשרה להוראה

יו"ר: ש. סלונים, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

מורים והכשרה מקצועית

יו"ר: י. דרור, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

(ע)

ספרות ילדים והמעשה החינוכי

יו"ר: י. סצ'רדוטי, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

סימפוזיון: קשיבות (מיינדפולנס) בחינוך: האם אפשר ללמוד וללמד אחרת?

יו"ר: פ. אלבז-לוביש, אוניברסיטת חיפה, חיפה

(ע)

סימפוזיון: פיתוח השיח המתמטי - בכיתה ומעבר לה: גישה תקשורתית

יו"ר: א. ספרד, אוניברסיטת חיפה, חיפה

(ע)

   

MEET THE PRESENTERS

(En/ע)

12:00-13:00

Panel Discussion: "RECENT TRENDS IN EDUCATIONAL RESEARCH: PERSPECTIVES AND CHALLENGES"

Chair: L. Orland-Barak, University of Haifa

(En)

סימפוזיון: תפיסת תפקיד הגננת בישראל במאה העשרים ואחת

יו"ר: ג. רוסו-צימט, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

סימפוזיון: התמחות בהוראה - בחינת מחודשת של מודל ההתמחות הישראלי

יו"ר: א. שץ אופנהיימר, משרד החינוך, ירושלים

(ע)

               

מושבי פוסטרים מונחים

(En/ע)

 
13:00-14:00

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

14:00-15:30

תחרות הזנקים (סטארטפים) טכנולוגיים בחינוך

(ע)

   

היסטוריה של החינוך המוזיקלי בישראל

יו"ר: ע. ענבר, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(En/ע)

                 
15:30-15:45

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

15:45-17:15

NEUROSCIENCE AND EDUCATION: IMPLICATIONS FOR EDUCATIONAL SETTINGS

Chair: C. Goldfus, Levinsky College of Education, Tel Aviv

(En)

קריאה ואוריינות

יו"ר: נ. מירב, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

זוויות מבט שונות על פרחי הוראה ועל מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי

יו"ר: ד. פטקין, מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

(ע)

מוזיקה וקהילה II

יו"ר: י. כהן, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

(En/ע)

טכנולוגיה בחינוך מוזיקלי

יו"ר: ר. וידברג, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(En/ע)

המילה וכוחה

יו"ר: י. גתי, המכללה האקדמית בית ברל

(ע)

חינוך בהתיישבות

יו"ר: נ. רייכל, המכללה האקדמית כנרת, עמק הירדן

(ע)

טכנולוגיה בהכשרת מורים

יו"ר: א. פורקוש ברוך, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

שח"ף - המסע המשותף - זוויות שונות של למידה וזהות מקצועית של סטודנטים להוראה ומורי מורים

יו"ר: ס. תובל, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע

(ע)

INNOVATION AND INVENTION IN JEWISH EDUCATION

Chair: D. Levi, Levinsky College of Education, Tel Aviv

(En)

   

MEET THE PRESENTERS

(En/ע)

17:15-18:45  

זהות מקצועית

יו"ר: ר. שגיא, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

 

תהליכי הוראת מוזיקה בבתי ספר תיכוניים ובמכללות

יו"ר: י. שוחט, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(En/ע)

 

סימפוזיון: מה חושבים מכשירי מורים על חדשנות פדגוגית?

יו"ר: י. פויס, אורנים - מכללה אקדמית לחינוך, קרית טבעון

(ע)

מדיניות חינוכית

יו"ר: י. זלטנרייך, המכללה האקדמית תל חי, גליל עליון

(ע)

היבטים רב תרבותיים בחינוך

יו"ר: ע. כורם, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

(ע)

מגונדאר לירושלים: יוצאי אתיופיה במעבר להוראה וחינוך

יו"ר: א. קלניצקי, אחוה המכללה האקדמית לחינוך, ד"נ שקמים; מכון מופ"ת, תל אביב

(ע)

חקר ההומור בחינוך - חשיבותה של אי-רצינות

יו"ר: ע. פלורנטל, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב, סטודיו משאבים לטיפול באמצעות יצירה והבעה, הוד השרון

(ע)

     
19:30-20:00התכנסות - אירוע נעילה - בקמפוס מכללת לוינסקי
20:00-21:00קונצרט מקהלת ילדים - יהודית וערבית

רישום, כיבוד וביקור בתערוכה

דברי פתיחה וברכות

דברי פתיחה וברכות

ל. קסן, נשיאת מכללת לוינסקי

דברי פתיחה וברכות

נ. גרינפלד, ראש האגף להכשרת מורים

אתנחתא מוזיקלית אילנה קניג - סופרן רות צרי - פסנתר בית הספר לחינוך מוזיקלי, מכללת לוינסקי לחינוך

Keynote Lecture

Chair: M. Zellermayer, Levinsky College of Education

THE FUTURE OF TEACHER EDUCATION

A. Levine, Woodrow Wilson National Fellowship Foundation, USA

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

Symposium: CURRENT ISSUES IN SECOND LANGUAGE WRITING

Chair: M.E. Brisk, Lunch School of Education, Boston College, MA, USA

A PRAGMATIC APPROACH TO WRITING IN A SECOND LANGUAGE

E. Olshtain, Hebrew University of Jerusalem

LANGUAGE THROUGH WRITING: PROMOTING LANGUAGE AND LITERACY IN SECOND LANGUAGE WRITING

I. Alfi-Shabtay, Levinsky College of Education, Tel Aviv

פאנל: עורכי כתבי עת ישראליים בחינוך ובחברה - מגמות, דפים, היעוץ החינוכי, מפגש

יו"ר: י. גילת, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

משתתפים בפאנל

י. ינון, עורך כתב העת מגמות

ש. פישרמן, עורך כתב העת היעוץ החינוכי

א. המנחם, עורך כתב העת מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית

ד. ענבר, עורך כתב העת דפים

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

Keynote Lecture

Chair: H. Ezer, Levinsky College of Education

THE CENTRALITY OF PAULO FREIRE IN CRITICAL PEDAGOGY

D. Macedo, University of Massachusetts Boston, USA

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

אלחנן לייב לוינסקי - האיש ופעלו

יו"ר: א. אלקד-להמן, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

אלחנן לייב לוינסקי-נקודת מבט ביוגרפית/היסטורית /חינוכית

א. אבידן , מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

אלחנן לייב לוינסקי - משכיל ציוני מתון ורב סתירות

ר. שיניאק , מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

Symposium: EXPLORING TEACHER EDUCATION FROM THE POINT OF VIEW OF DISCOURSE ANALYSIS

Chair: I. Kupferberg, Levinsky College of Education

LEADING ISRAELI TEACHER EDUCATORS' PROFESSIONAL DISCOURSES AND LANGUAGES

S. Shimoni, Levinsky College of Education, Tel Aviv

DISCOURSE DEVELOPMENT OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS

T. Nachlieli, Levinsky College of Education, Tel Aviv

DISCUSSANT

M. Zellermayer, Levinsky College of Education, Tel Aviv

קבלת פנים לאורחים מחו"ל בחסות ובאירוח של ראש עיריית ת"א, רון חולדאי סיור רגלי מודרך לאורחים מחו"ל בתל אביב-יפו

היבטים תרבותיים בחינוך

יו"ר: ח. אלחטיב שחאדה, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

גן הילדים כמערכת תרבותית-מוזיקלית: בנות ערביות רוקדות את עולמן

ק. גלושנקוף, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

גנים "פיראטיים" בקהילה הזרה - חקר מקרה

מ. קרניאלי, ר. אורון, מכללת אורנים לחינוך, קריית טבעון

אגודל הוא (כבר לא) אבא ראש המשפחה: השתקפות מסורות ותמורות חברתיות כשירי ילדים בישראל

ע. סולקין, ו. ברודסקי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

הכול טמון בקול - על תפקיד הקול בתקשורת החינוכית

ע. ענבר, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

"ערבית על הפנים"

ח. אלחטיב שחאדה, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

VIOLENCE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

Chair: L. Shagrir, Levinsky College of Education, Tel Aviv

EDUCATORS’ UNDERSTANDING OF SCHOOL BULLYING

N.C. De Wet, L. Jacobs, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa

TEACHERS' HAZING AND BULLYING IN SIXTH GRADE CLASSROOMS

B. Geiger, Western Galilee College of Bar Ilan University, Acre

WILL WORDS EVER HARM ME?

B. Geiger, Western Galilee College of Bar Ilan University, Acre

מנהיגות חינוכית

יו"ר: י. תדמור, מכללת אורנים לחינוך, מכללה אקדמית עמק יזרעאל

מנהיגות ומחוזות התרבות בבית הספר

י. תדמור , מכללת אורנים לחינוך, קריית טבעון

זיכרונות מבית היתומים של יאנוש קורצ'אק, שלושה סיפורי חיים

ש. לוטן, י. גילת, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

איתור דפוסים אפקטיביים של הפצה והטמעה של חדשנות בחינוך באמצעות "למידה מהצלחות-המתודה הרטרוספקטיבית"

ש. אלנבוגן פרנקוביץ, ל. רוסו, מאיירס- ג'וינט, מכון ברוקדייל; משרד החינוך, ירושלים

אלטרנטיבות בהוראה

יו"ר: ר. ברקול, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

חינוך ביתי בישראל

א. אדרי , אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר-שבע

יושרה אקדמית בקרב סטודנטים דוברי ערבית במכללות בצפון הארץ

ס. ח'אלדי, י. פלד, מכללות אל-קאסמי, באקה אל-גרבייה ומכללת קיי, באר שבע; מכללת הגליל המערבי, עכו ומכללת אוהלו, קצרין

מוזיקה וקהילה I

יו"ר: ד. ליכטנשטיין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

THE CONTRIBUTIONS OF A MUSIC COMMUNITY ENGAGEMENT PROGRAM ON THE LIVES OF YOUNG PROFESSIONAL MUSICIANS

S. Helfter, B. Ilari, Music Education, Thornton School of Music, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA

פילוסופיה של החינוך המוזיקלי

יו"ר: מ. זמורה-כהן, האוניברסיטה העברית

RETHINKING 'THE VALUE OF MUSIC IN ITSELF' - IN TIMES OF PLURALITY AND CHANGES

Ø. Varkøy, Norwegian Academy of Music, Oslo, Norway

אמנות ובידור

מ. צור , האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים

איך מחנכים עילוי מוזיקלי? - על לאופולד מוצרט וקרל צלטר כמורי גאונים

ר. ליטאי-יעקבי, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

חינוך מוזיקלי בגיל הרך I

יו"ר: ק. גלושנקוף, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

PUSHING AGAINST THE CLOCK: CHILDREN'S MUSIC-MAKING AND TIME NEGOTIATION IN SINGAPORE, NEW YORK, AND DARWIN AUSTRALIA

S. Zur, Dept. of Music, Jerusalem Academy of Music and Dance, Jerusalem, Israel, Dept. of Music Education, Teachers College, Columbia University, USA

פעוטות מגיבים למוזיקה מוכרת בקונצרט חי

מ. חפר, ו. כהן, האקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים

הגיל הרך II ובית הספר היסודי

יו"ר: ר. אלקושי, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

דיאלוגים מוזיקליים ככלי לחינוך מוזיקלי תקשורתי בגיל הרך

א. קרן, המכללה האקדמית בית ברל, כפר סבא

שיח בהוראה

יו"ר: ש. סיטון, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

שיח הטיעון בקרב ילדי גן חובה: זמינויות של שיח עמיתים ושיח מונחה גננת

ש. זדונאיסקי ארליך, ש. בלום קולקה, מכללת בית ברל, כפר סבא, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

"יש לי רעיון! יותר טוב מהסיפור שהיה" - הטקסט בפי הילדים כחומר ביד היוצר

א. ורדי-ראט, ז. כהן, ה. אילנברג, ת. לוין, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע

איכות הדיאלוג בין גננת לבין ילד בגן הילדים

א. סטולרסקי, ע. גלר, מכללת אורנים לחינוך, קריית טבעון

בין מורה לתלמיד: 10 הדיברות להידברות

ע. איזקסון, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן

סטודנטים לקויי למידה בהשכלה גבוהה

יו"ר: א. ליפקה, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

תפישות סטודנטים להוראה את לקות הלמידה שלהם

ר. הלל לביאן, א. ליפקה, ע. בכר כץ, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

מה בין מחקר חינוכי לבין תפיסת המורה כ"מורה חוקר"?

יו"ר: ע. טבק, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

ע. בכר, ר. הלל לביאן, נ. חמו, ע. טבק, ש. סלונים , מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

EDUCATIONAL ISSUES

Chair: Y. Arzouan, Levinsky College of Education

USING EYE TRACKING TECHNOLOGY TO EVALUATE THE STRATEGIES APPLIED BY MENTAL RETARDATION POPULATION TO RESOLVE ANALOGICAL PROBLEMS

E. Vakil, H. Lifshitz, D. Tzuriel, I. Weiss, Y. Arzuoan, Levinsky College of Education, Tel Aviv

ENCOURAGING STUDENTS TO BECOME SOCIAL ACTIVISTS

R. Hayik, Sakhnin Academic College, Sakhnin

THE RELATIONS BETWEEN STUDENT TEACHERS’ LEVEL OF REFLECTIONS AND SELF-DISCREPANCY AND THEIR DEVELOPMENTAL NEEDS

R. Rajala, A. Lauriala, S. Lutovac, R. Kaasila, University of Lapland, Rovaniemi, Finland

PRACTICAL RESEARCH IN DOCTORAL EDUCATION

C. M. Clark , Mary Lou Fulton Teachers College, Arizona State University, Tempe, Arizona, USA

אישי חינוך

יו"ר: א. בן-עמוס, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

כתב העת "החנוך" בשנותיו הראשונות כמקור למחקר ולחדשנות

נ. דקל, סמינר הקיבוצים, תל-אביב, מכון "כרם", ירושלים

סימפוזיון: אלי ויזל - זכרון אישי כבסיס לחינוך וכמקור לתיעוד

יו"ר: ע. ערן, י. רפל, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב; אוניברסיטת בוסטון, בוסטון מסצ'וסטס, ארה"ב

אלי ויזל - מתח בין ספרות לעדות

ד. פורת, יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, ירושלים, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

אלי ויזל- זכרון היחיד כמקור ותיעוד

י. רפל, אוניברסיטת בוסטון, בוסטון, מסצ'וסטס, ארה"ב

ISSUES AND PERCEPTIONS IN TEACHER EDUCATION

Chair: I. HEILWELL, Levinsky College of Education

CONCEPTUAL CHANGE FOR PROMOTING STUDENT TEACHERS' AUTONOMY FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

R. Abu Rass, The Academic Arab Institute, Beit Berl Academic College

HAPPINESS IN TEACHER EDUCATION: A CROSS CULTURAL PERSPECTIVE

S.Segal, R. Rajala, M. A. Flores, P. Cowan, I. Gilat, G. Carmeli, University of Lapland, Rovaniemi, Finland

SUPERVISION AT CROSSROADS: PEDAGOGICAL MENTORS DEVELOP NEW METHODS

E. Yariv, Gordon College of Education, Haifa, Israel

תרומת החינוך בצה"ל לחברה הישראלית

יו"ר: מ. אסולין, צה"ל

השלמת השכלה בצה"ל: מניעים, סוכני השפעה והשלכות לעתיד

י. גילת, ח. עזר, ר. שגיא, נ. אזולאי, צה"ל

פאנל חיילים

א. אסולין, צה"ל

חדשנות במחקר של מתמחים בביה"ס להתפתחות מקצועית במכון מופ"ת

יו"ר: מ. מבורך , מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

תחושת מסוגלות עצמית בקרב מורים ערבים המשלבים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתתם

נ. סמארה, אקדמיית אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל גרבייה

סימפוזיון: תכניות המצוינים במכללות: מרכזים חדשים מתחדשים ומחדשים

יו"ר: ר. קלויר, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע

ח. אבו סעד, ל. אייל, י. בן אבו, ת. קטקו, המכללה האקדמית לחינוך אלקסאמי, באקה אלגרבייה; מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב; המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום, מועצה אזורית שדות נגב; מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

"כמים הפנים לפנים" כן משתקפת התפתחותם הפרופסיונאלית של מנחי עמיתים (טיוטורים) בסוגות מחקר שונות

יו"ר: ר. שגיא, מכון מופ"ת, תל אביב

"דברים שרואים מכאן, האם רואים משם?": מבט על העבודה הטיוטוריאלית בביה"ס ללימודי התמחות מקצועית

ר. שגיא, ר. רייכנברג, ש. קלימן, מכללת לוינסקי לחינוך; מכון מופ"ת; מכללת אורנים

תפיסת תפקיד הטיוטור-מנחה עמיתים כפי שהיא משתקפת בסיפור חייהם המקצועיים

ד. נורית, מכון מופ"ת; מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

"מיזוג אופקים": על תפקיד הטיוטור בעיני טיוטורים מתחילים

א. רובין, המכללה האקדמית לחינוך תלפיות; מכון מופ"ת

עיצוב זהות מקצועית של הטיוטור בהקשר של אירועי מפתח

נ. וינר-לוי, מכללת דויד ילין, ירושלים

קהילה מקצועית חוקרת של מפקחים

יו"ר: א. מרגולין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

קהילה מקצועית חוקרת של מפקחים

א. מרגולין, ס. נתן, מכללת לוינסקי לחינוך; משרד החינוך, מחוז המרכז, תל אביב

קידום פרקטיקות פדגוגיות באמצעות קהילה מקצועית של מפקחים חוקרים

מ. קלוסקה, א. גורן, ד. אנגלברג, משרד החינוך, מחוז המרכז, תל אביב

בניית מודל פיקוח באמצעות שיח דיאלוגי בקרב אנשי חינוך

ו. ניצן, משרד החינוך, מחוז המרכז, תל אביב

המשוב כמחולל למידה

כ. ברק, ל. אפלבאום, משרד החינוך, מחוז המרכז, תל אביב

סימפוזיון: "הכוח של הביחד" - מנהיגות חינוכית המזמנת למידה

יו"ר: א. מרגולין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

מ. מבורך, ח. רגב, ס. נתן, מכללת לוינסקי לחינוך; משרד החינוך, מחוז המרכז, תל אביב

מתדיין

ש. בק, מכללת קיי, באר שבע

תהליכי הוראה למידה

יו"ר: ת. ראובני, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

היבטים אקטואליים בהוראת הגאוגרפיה: חקר מקרה של מכללת אורנים

י. סנה, מכללת אורנים המכללה האקדמית לחינוך, קרית טבעון

הרלוונטיות של החינוך בסערת המאה העשרים ואחת: פתרון בעיות כגשר לעולם הארגוני

א. קמינקא, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, מכללת אורות ישראל

Keynote Lecture

Chair: L.Laor, Levinsky College of Education, Tel Aviv

QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY: LESSONS FROM MUSIC

L. Bresler, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA

חינוך מוזיקלי וקוגניציה I

יו"ר: ז. איתן, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

לראות את הצלילים נעים: פרמטרים מוזיקאליים, תנועה גופנית וצורה ויזואלית

ד. כהן, ז. איתן, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב; אוניברסיטת תל אביב

המטפורה בייצוג של חשיבה מוזיקלית אצל ילדים

א. כץ, בית הספר לחינוך מוזיקלי, מכללת לוינסקי, תל אביב

מושב פוסטרים מונחים - מוזיקה

יו"ר: א. כץ, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

מודל חדש לחינוך מוזיקלי בבית ספר רעים-שמשית

ל. זית, ע. מעייני, בית ספר רעים, שמשית

בתיה שטראוס - מוזיקאית מחנכת

ע. איזקסון, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

מוזיטק: מוזיקה בגן הילדים תכנית הדרכה והשתלמות באמצעות למידה מרחוק

ל. מרזל, ז. וינטר , מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

שיח כמבנה זהות - על הזהות המקצועית של מורים ומורי מורים

יו"ר: ע. טבק, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

שיח דיאלקטי או שיח רדיקאלי בתכנון לימודים

ע. טבק, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

שיח מקצועי - מוסרי אודות זהות

ל. דושניק, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

שיח ערכי-פוליטי של יחסים בבית הספר ובחברה

ע. קצ'רגין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

"אני לא" - על מצבו של השיח הרפלקטיבי

נ. חמו, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

Symposium: PRESERVING ARAB MUSICAL CULTURE IN A WESTERN-DOMINATED WORLD; ISSUES IN MUSIC EDUCATION

Chair: V. Cohen, Jerusalem Academy of Music and Dance, Jerusalem

חינוך מוזיקלי - האם הוא יכול להוביל תהליך של היפוך התבוללות תרבותית?

ג. עודה, האקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים, ירושלים

לימוד המקאמות הבסיסיים במוזיקה הערבית לתלמידים בכיתות ד׳ עד ו׳ בבתי ספר מן המגזר הערבי

מ. עזאר, בית ספר תיכון אורתודוקסי; עמותת איטאר,רמלה; ״סאברין״ לפיתוח האמנויות בירושלים ובית לחם

אוריינות חזותית בחינוך

יו"ר: ד. כהן, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

הציור הלשוני ככלי לאיתור שלב בקבלת הלקות וכמנוף לטיפול בתלמידים עם לקויות למידה

ש. גבעון, מכללה אקדמית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ, ירושלים

מה ספרו לנו קירות הכתה על שיטות החינוך החדשות

י. מילוא- שוסמן, ר. זבה, הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל, חיפה

השפעתו של דגל ישראל על סטריאוטיפים של עולים מחבר העמים כלפי ילידי הארץ ושל ילידי הארץ כלפי עולים מחבר העמים

ל. בורובוי, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה; המכון לאסטרטגיה ציונית, ירושלים; אוניברסיטת דה פול, שיקגו, אילנוי, ארה"ב

סיפור על במה

א. צברי, ד. דן, ת. וינוגרד ג'אן, רשות המחקר, מכללת תלפיות, חולון

תכנית "המתווים המנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" - רקע, ממצאי מחקר וכיווני חשיבה

יו"ר: ר. לידור , המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן, מכון וינגייט

רקע, מטרות ומבנה המושב

ר. לידור, המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן, מכון וינגייט

הרכב תכניות הלימודים בעקבות יישום "המתווים המנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל"

ח. קופרמינץ, ב. פרסקו, נ. פייגין, ר. טלמור, ר. לידור, אוניברסיטת חיפה, חיפה

תפיסות אנשי הסגל את המתווים החדשים בהכשרה להוראה

ב. פרסקו, נ. פייגין, ר. טלמור, ר. לידור, ח. קופרמינץ, המכללה האקדמית בית ברל

תפיסותיהם של בעלי תפקידים בכירים במכללות ובאוניברסיטאות - ממצאים נוספים

נ. פייגין, ר. טלמור, ר. לידור, ח. קופרמינץ, ב. פרסקו, המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן, מכון וינגייט

יישום "המתווים המנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל":תכנית M. Teach במכללות

ר. טלמור, ר. לידור, ח. קופרמינץ, ב. פרסקו, נ. פייגין, המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן, מכון וינגייט

סוגיות בגיל הרך

יו"ר: ק. טל, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

ידע ותחושת מסוגלות להוראת חשבון בגן

מ. טבח, פ. צמיר, ד. תירוש, ר. ברקאי, א. לוינסון, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

"ידעני העיקרון הקרדינאלי" בגן, מה הם יודעים על סדר מספרים

נ. מרק-זגדון, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

רגישות מטפלת ואיכות מעון - גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל

א. סטולרסקי, א. שגיא-שורץ, מכללת אורנים לחינוך, קרית טבעון

הקשרים בין שיעורי מוזיקה מתווכים (MISC) ויכולות שפתיות בקרב ילדי גן של עובדים זרים

ע. פורטוביץ, פ. קליין, ד. גבעון, ל. רבין-קישון, ש. כהן-רוטשטיין, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

מושבי פוסטרים מונחים

חינוך I - הוראה, למידה ותכנון

יו"ר: ע. ברכה, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

פורום הסטודנטים הבינמכללתי של תוכנית המצוינים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך: מסגרת הכשרה חדשנית המאפשרת הזדמנות ללמידה ייחודית, מאתגרת ורב תרבותית

נ. מגיד, ר. קלויר, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע, האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך, פורום הסטודנטים הבינמכללתי בתכניות המצויינים בהוראה, המכללה האקדמית לחינוך-תלפיות, חולון

פורום הסטודנטים הבינמכללתי - ערוץ מנהיגות חינוכית

י. קדם, מכון מופ"ת, תל אביב, פורום הסטודנטים הבינמכללתי בתכניות המצויינים בהוראה

פורום הסטודנטים הבינמכללתי - ערוץ 3 נקודות

ק. חאג' יחיא, המכללה האקדמית בית ברל, כפר סבא, פורום הסטודנטים הבינמכללתי בתכניות המצויינים בהוראה

פורום הסטודנטים הבינמכללתי - ערוץ יצירתיות בחינוך

א. מרגליות, המכללה האקדמית לחינוך - אחוה, פורום הסטודנטים הבינמכללתי בתכניות המצויינים בהוראה

כשתכנון ולמידה נפגשים: חשיבה מעגלית בתכנון שיעור

ח. פרידמן, המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון, ד.נ. אבטח

פיתוח שאלון לבדיקת תחושת קוהרנטיות בהוראה - "איך סטודנטים מרגישים"

ע. ברכה, ד. הופנברטל, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

מודל הוליסטי להוראה ולמידה של מדע וטכנולוגיה בכיתה ההטרוגנית המשלבת

מ. יפרח, א. ספקטור-לוי, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

חינוך II - אומנויות בהוראה

יו"ר: מ. דרוקס, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

היבטים קוריקולריים של תהליך האינטרנציונליזציה במערכת החינוך בישראל

ה. בר-ניסן, מ. ימיני, אוניברסיטת תל אביב, תל-אביב

חרוזים: טיפול במוזיקה בחשיבה חברתית-חינוכית-קהילתית

מ. דרוקס, א. רוגינסקי, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

דואט? הרהורים שלאחר מחקר במעורבות הורים בטיפול הרגשי בילדיהם במסגרת החינוך הציבורי

א. רוגינסקי, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן; מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב; מתי"א חפר-שרון

"יש לנו תזמורת" - חינוך מוזיקאלי במסגרת שותפות מכללה שדה

ב. בשן, ע. שור, מ. שרייבר-דיבון, מכללת תלפיות, מכון מופ"ת

חינוך III - פורום הסטודנטים הבינמכללתי

יו"ר: נ. מגיד, מכללת תלפיות - מכללה אקדמית לחינוך, חולון

קהילות מורים חוקרים פרקטיקה פדגוגית

ס. חן, א. שניידר, מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב; משרד החינוך, מחוז מרכז, תל אביב

תפיסת תפקיד המרפאה בעיסוק במערכת החינוך המיוחד

ט. פרץ’, ג. צימט רוסו, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

רישום, כיבוד וביקור בתערוכה

דברי פתיחה

ד. שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך, ירושלים

י. וסרמן, יו"ר הסתדרות המורים

פאנל מנכ"לי משרד החינוך דיון בנושא: חינוך והכשרת מורים - עבר, הווה ועתיד

יו"ר: ש. שושני, המועצה להשכלה גבוהה

משתתפים בפאנל

ר. תירוש, כנסת ישראל, ירושלים

ד. שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך, ירושלים

ש. עמיחי, חותם, ירושלים

א. שמואלי, מכון הנרייטה סאלד, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

רב תרבותיות במחקר בהכשרת מורים

יו"ר: י. גילת, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

"השלום מתחיל בינינו. אנחנו הולכים לחנך דור" תפיסותיהן של בוגרות תכנית משותפת למכללות לחינוך, חילונית ודתית

ר. שגיא, ח. עזר, י. שטיימן, ר. פנייבסקי, א. צברי, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

"מים ושכנות טובה": פרויקט המופעל על ידי ארגון ידידי כדור הארץ המזרח התיכון

י. גילת, ר. שגיא, ח. עזר, ח. אלחאטיב-שחאדה, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

זה הכל עניין של אופ"י': הפעלת תכנית מניעה שניונית בבתי הספר

ר. שגיא, ת. ראובני, ח. עזר, ר. בר-המבורגר, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

Panel Discussion: "RECENT TRENDS IN EDUCATIONAL RESEARCH: PERSPECTIVES AND CHALLENGES"

Chair: L. Orland-Barak, University of Haifa

Panelists

L. Shalev-Mevorach, Tel Aviv University

E. Olshtain, Hebrew University of Jerusalem

M. Yerushalmy, University of Haifa

F. Rust, USA

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

תחרות הזנקים (סטארטפים) טכנולוגיים בחינוך

מנחה

ת.נחמד, מנכ"ל שיא קפיטל

"מבט אחר על יזמות, חדשנות והצלחה"

י. מרגלית, מייסד 'אלאדין', יזם חברתי, יו"ר Space IL

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

NEUROSCIENCE AND EDUCATION: IMPLICATIONS FOR EDUCATIONAL SETTINGS

Chair: C. Goldfus, Levinsky College of Education, Tel Aviv

HOW THE BRAIN CHANGES WHEN CHILDREN LEARN TO READ

M. Ben-Shachar, Bar Ilan University

RECONSOLIDATION OF MEMORY: CAN RESEARCH FROM THE LABORATORY BE APPLIED IN AN EDUCATIONAL SETTING?

C. Goldfus, A. Katzoff, T.Winograd-Jean, Levinsky College of Education, Tel Aviv

COMPUTERIZED PROGRESSIVE ATTENTION TRAINING (CPAT) IN ADULTS WITH ADHD - A RANDOMIZEDCONTROLLED TRIAL

L. Shalev-Mevorach, T. Kolodny, Y. Ashkenazi, M. Pharchi, Y. Dody, M. Gilad, Tel-Aviv University, Tel Aviv

CURRICULUM-BASED MEASUREMENT IN MATHEMATICS: A TOOL FOR ASSESSING DEVELOPMENTAL DYSCALCULIA

N. Mark-Zigdon, S. Ashkenazi, A. Henik, Levinsky College of Education, Tel Aviv

סימפוזיון: התמחות בהוראה - בחינת מחודשת של מודל ההתמחות הישראלי

יו"ר: א. שץ אופנהיימר, משרד החינוך, ירושלים

התמחות בהוראה - בחינת מחודשת של מודל ההתמחות הישראלי

א. שץ אופנהיימר, ש. זילברשטרום, פ. כץ, ד. משכית, משרד החינוך; המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין, ירושלים

התכנסות - אירוע נעילה - בקמפוס מכללת לוינסקי

קונצרט מקהלת הילדים "העפרוני"

סוגיות בהכשרת מורים

יו"ר: ל. שגריר, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

הוראת מחקר המבוסס על הפרקטיקה

מ. צלרמאיר, מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב

הרכיב הערכי בהתפתחותן המקצועית של סטודנטיות בהכשרה

י. שחור, שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך, חיפה

להרגיש מהתחלה

א. שץ אופנהיימר, האוניברסיטה העברית; משרד החינוך

קריאה ואוריינות

יו"ר: נ. מירב, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

קריאה ופרשנות של קוראים מומחים במועדון הספרים של מכללת לוינסקי

א. אלקד-להמן , מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

האם ספרים אלקטרוניים מקדמים ניצני אוריינות?

א. סגל דרורי,ע. קורת, ע. שמיר, פ.ש. קליין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

קריאת ספר ילדים בגן על ידי גננות והתייחסותן להיבטים של תיאורית ה-mind

מ. זיו, מ.סמדג'ה, ד. ארם, המכללה האקדמית אלקאסמי, אוניברסיטת תל-אביב

זהות מקצועית

יו"ר: ר. שגיא, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

למידה במרחב נוודי - צמיחת הסובייקטיביות (עצמיות) של מורים

מ. גורודצקי, י. ברק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חינוך מוזיקלי וקוגניציה II

יו"ר: ו. ברודסקי, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

HOW DO WE LEARN? WHAT DO WE PERCEIVE? MUSIC LEARNING AND BRAIN RESEARCH

W. Gruhn, University of Music, Freiburg, Germany

השפעת דימוי וביצוע מוזיקלי על תהליכי זיכרון מלודי

צ. שורץ מדיני, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

EAR SAY - LISTENING TO WHAT THE EAR HAS TO SAY

I. Myrtenbaum, Levinsky College of Education, Tel Aviv

מוזיקה וקהילה II

יו"ר: י. כהן, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

שירת המקהלה ככלי לחינוך הוליסטי

א. לאוטרשטיין פיטליק, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

LONG HOT SUMMER: JEWISH CAMP MUSIC, THE CREATION OF COMMUNITY AND LIFE-LONG VALUES

E. Kent, Dept. of Music Education, Boston University, College of Fine Arts, Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, Temple Isaiah, LA, USA

מפגשים מוזיקליים-אנושיים בחברה רב תרבותית

נ. יהודה, מכללת לוינסקי, תל אביב; אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

תכנית "מפתח" לחינוך מוזיקלי ולקשר עם הקהילה

א. רוב, התזמורת הפילהרמונית הישראלית, תל אביב

התפתחות המקצועית מהכשרה להוראה

יו"ר: ש. סלונים, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

שיפור המסוגלות העצמית של מורים מתחילים

ט. פרנקל, פ. שרל-פוקס, מכללת אמונה~אפרתה

המניעים מאחורי בחירת מקצוע בקרב סטודנטים הלומדים במסלול ההסבה

ח'. זועבי, ס. אבורוכון, י. עואד, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה, סכנין

הוראה במבחן הקבלה: סף ורף

ת. קטקו, מכללת סמינר הקיבוצים; המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויותתל אביב

בחינת השפעה של תהליך למידה על זהות מקצועית של מורות/ים

א. חגי, מכללת לוינסקי לחינוך, מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

מגונדאר לירושלים: יוצאי אתיופיה במעבר להוראה וחינוך

יו"ר: א. קלניצקי, אחוה המכללה האקדמית לחינוך, ד"נ שקמים; מכון מופ"ת, תל אביב

פתיחה וחקר מקרה

א. קלניצקי, אחוה המכללה האקדמית לחינוך, ד"נ שקמים; מכון מופ"ת, תל אביב

מסעותיהם של יהודי אתיופיה לירוסלם (ירושלים)

נ. כהן, אחוה המכללה האקדמית לחינוך, ד"נ שקמים

השכלה, זהות ומוביליות חברתית בקרב מורים יוצאי אתיופיה 

א. קלניצקי, אחוה המכללה האקדמית לחינוך, ד"נ שקמים; מכון מופ"ת, תל אביב

עמיות יהודית (Jewish Peoplehood) וקהילת יהודי אתיופיה

ש. מלאת, אחוה המכללה האקדמית לחינוך, ד"נ שקמים; מכון מופ"ת, תל אביב

המילה וכוחה

יו"ר: י. גתי, המכללה האקדמית בית ברל

הרטוריקה: אומנות הבניית המציאות

י. גתי, המכללה האקדמאית בית ברל; אוניברסיטת תל-אביב

הרטוריקה של נאומי הבחירות של אובמה

א. קיים, המכללה האקדמית בוינגייט

שובם של הסופיסטים לשלטון באמצעות אמצעי התקשורת

א. רביד, מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

חשיבות לימוד השיח במסגרות החינוכיות

ש. שקד, מכללת כינרת - עמק הירדן

סימפוזיון: מה חושבים מכשירי מורים על חדשנות פדגוגית?

יו"ר: י. פויס, אורנים - מכללה אקדמית לחינוך, קרית טבעון

פתיחה

י. פויס, אורנים, מכללה אקדמית לחינוך, קרית טבעון

תפיסותיהם והתנסויותיהם של מורי מכללות כלפי חדשנות פדגוגית

ל. ברץ, ד. לוי, מכללה אקדמית אחוה, ד.נ. שקמים; מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

עמדותיהם ותפיסותיהם של ראשי מסלולים כלפי חדשנות פדגוגית

ב. גביש, י. פויס, מכללת לווינסקי לחינוך, תל אביב; אורנים, מכללה אקדמית לחינוך, קרית טבעון

לנדוד למרחבים לא מוכרים - חדשנות כמסע

י. ברק, א. קורן ז"ל, מכללת קיי, באר שבע

מורים והכשרה מקצועית

יו"ר: י. דרור, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

ארבעה מנהלים וסמינר שהפך למכללה-בוני הסמינר ומקדמי האקדמיזציה של המכללה

א. אבידן , אוניברסיטת תל-אביב; מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

מורים חדשים וכינון מדינה בעשור הראשון: הכשרת מורים בתקופה של הרחבה והכפלה של מערכת החינוך

ט. תדמור-שמעוני, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן גוריון והמכללה האקדמית אחוה

חינוך בהתיישבות

יו"ר: נ. רייכל, המכללה האקדמית כנרת, עמק הירדן

רגישותו של המורה במושבות הגליל בתקופת היישוב

י. זלטנרייך, המכללה האקדמית תל חי, גליל עליון; אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

השירה בציבור בקרב קבוצת מייסדי קיבוץ יגור: (1923-1940)

ל. מרזל, מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

מדיניות חינוכית

יו"ר: י. זלטנרייך, המכללה האקדמית תל חי, גליל עליון

השיעה ושינוי תוכניות הלימודים בעיראק לאחר נפילת משטרו של סדאם חוסין

ח. סינדאוי, מכללת עמק יזרעאל, עמק יזרעאל; אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

ספרות ילדים והמעשה החינוכי

יו"ר: י. סצ'רדוטי, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

אילוף הסוררת? מערכת החינוך בראי הרומן הקלאסי לנערות

ש. רודין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

ייצוגי ספריות בספרות ילדים - תמורות בעידן הפוסטמודרני

ע. ברעם אשל, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

סימפוזיון: הערכת תכניות חינוכיות להכשרת פרחי הוראה ומורים לעסוק בנושא השואה בגן ובבית הספר

יו"ר: ד. ברודי, מכללת אפרתה, ירושלים

קהילת לומדים כמסגרת לפיתוח מקצועי בהוראת השואה

א. פרידמן, מכללת אפרתה ומשרד החינוך והתרבות, ירושלים

מתדיינת

ד. עופר, האוניברסיטה העברית ירושלים, ירושלים

היבטים רב תרבותיים בחינוך

יו"ר: ע. כורם, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

התמודדות חברתית של נוער עולה: תהליכי שינוי והשלכות להכשרת מורים

ע. כורם, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים

פילוג לעומת אחדות: תגובות של בני נוער מישראל ומנורבגיה לאירועי טרור מקומיים

ש. סגל, א. ק. האמרסטאד, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

סימפוזיון: קשיבות (מיינדפולנס) בחינוך: האם אפשר ללמוד וללמד אחרת?

יו"ר: פ. אלבז-לוביש, אוניברסיטת חיפה, חיפה

פ. אלבז-לוביש, נ. לויט-בן נון, ר. טרש, נ. שיינמן, ע. ברגר, אוניברסיטת חיפה; המרכז הבינתחומי הרצליה; אוניברסיטת תל אביב; מרכז רפואי רבין; בית ספר תל-חי, תל-אביב

שח"ף - המסע המשותף - זוויות שונות של למידה וזהות מקצועית של סטודנטים להוראה ומורי מורים

יו"ר: ס. תובל, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע

סינדרום העפיפון- המתח שבין 'לשחרר' ו'להחזיק': האחריות ללמידה במרחב פתוח ללמידה מנקודת מבט של מורי מורים

ר. מנסור , ד. פרילינג , א. אלבדור, ג. אמנון , המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע

אמונות ותפיסות על למידה של סטודנטים להוראה

ב. טורניאנסקי, ס. תובל , המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע

למידה מקצועית של מורי מורים במרחב שיתופי של עשייה ומחקר

מ. אסף, ר. מנסור, ב. אלקשאעלה, י.ברק, א. גדרון, ב. טורניאנסקי, א. ערפאת, ו. טליה, ד. פרילינג, ס. תובל , המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע

מחקר בוגרים - חמש שנים אל תוך המקצוע

י. ברק, א. גדרון, ט. וינברגר, א. עראפאת , המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע

מתדיינת

א. גדרון, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע

סימפוזיון: תפיסת תפקיד הגננת בישראל במאה העשרים ואחת

יו"ר: ג. רוסו-צימט, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

תפקיד הגננת בפרספקטיבה היסטורית

מ. סנפיר, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

חינוך ערכי בגן הילדים במאה ה- 21

ש. סיטון, מכללת לוינסקי לחינוך, מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

ההכשרה לאן? שינויים ותמורות בהכשרה לגיל הרך

ג. רוסו-צימט, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

מתדיינת

מ. מבורך, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

סימפוזיון: פיתוח השיח המתמטי - בכיתה ומעבר לה: גישה תקשורתית

יו"ר: א. ספרד, אוניברסיטת חיפה, חיפה

פיתוח האובייקט המתמטי - פונקציה: המקרה של מורים לעתיד

מ. טבח, ט. נחליאלי, , אוניברסיטת תל אביב, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

מתדיין

ב. שוורץ, האוניברסיטה העברית, ירושלים

סימפוזיון: מודל ייחודי לפיתוח מנהיגות מחוזית מבוזרת

יו"ר: א. מרגולין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

ס. נתן, ג. קרול, ד. חן, ש.פלבין , משרד החינוך, מחוז המרכז, תל אביב

מתדיינת

א. מרגולין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

INNOVATION AND INVENTION IN JEWISH EDUCATION

Chair: D. Levi, Levinsky College of Education, Tel Aviv

TRANSITIONS IN THE POSITIONS OF JEWISH STUDENTS STUDYING HEBREW

D. Levi, Levinsky College of Education, Tel Aviv

DISTANT LEARNING WITH CLOSE RELATIONS

R. Halperin, Levinsky College of Education, Tel Aviv, Israel; Filologii Hebrajskiej, Torun, Poland

HEBREW AS A BRIDGE BETWEEN ISRAELI AND POLISH STUDENTS

M. David, D. Senesh, Levinsky College of Education, Tel Aviv

JEWISH INFLUENCES ON PROTESTANT EDUCATION IN THE 17TH AND 18TH CENTURY

M. Weyer-Menkhoff, University of Education Schwäbisch Gmünd, Ecumenical Institute of Theology and Religious Education, Dept. of Protestant Theology, Schwäbisch Gmünd, Germany

חקר ההומור בחינוך - חשיבותה של אי-רצינות

יו"ר: ע. פלורנטל, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב, סטודיו משאבים לטיפול באמצעות יצירה והבעה, הוד השרון

הומור לשוני - תיאוריה ומעשה בשירות האוריינות

צ. שלום, פ. קוטלר, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב; אוניברסיטת תל אביב

התלמיד הצוחק והמורה הרציני - דיסוננס חינוכי?

א. סובר, המכללה האקדמית אשקלון, אשקלון, אקדמיית אלקאסמי, בקה אל גרבייה, המכללה האקדמית הערבית, חיפה, האגודה הישראלית לחקר ההומור

אינטליגנציה רגשית והומור בחינוך-המשמעות, החשיבות והאמצעים לחנך תלמידים מאושרים

ד. קידר , המכללה האקדמית צפת, המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, הסתדרות המורים

הומור וקומיקס חינוכי - מניעת שחיקת המורה והגברת פניות התלמיד להוראה ולחינוך

ע. פלורנטל, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב, סטודיו משאבים לטיפול באמצעות יצירה והבעה, הוד השרון

Keynote Lecture

יו"ר: א. ארליך, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

TRANSFORMING PEDAGOGICAL PRACTICES IN MUSIC TEACHER TRAINING

H. Westerlund, Sibelius Academy, Finland

חינוך מוזיקלי פורץ דרך: מחקרים של בוגרי תכנית ה-M.Ed. בחינוך המוזיקלי, מכללת לוינסקי לחינוך

יו"ר: ל. לאור, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

היסטוריה של החינוך המוזיקלי בישראל

יו"ר: ע. ענבר, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

המדרשה למוזיקה: העשור הראשון

י. כהן, אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב, מכללה האקדמית צפת, צפת

טכנולוגיה בחינוך מוזיקלי

יו"ר: ר. וידברג, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

TEACHING ARTIST TRAINING WITH “OPEN SPACE TECHNOLOGY”

S. Helfter, Music Education, Thornton School of Music, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA

THE EFFICACY OF IPADS TO ENHANCE GRADUATE STUDENTS ENGAGEMENTS WITH MUSIC TEACHING AND LEARNING

F. Abrahams, Music Education, Westminster Choir College of Rider University, Princeton, NJ, USA

תהליכי הוראת מוזיקה בבתי ספר תיכוניים ובמכללות

יו"ר: י. שוחט, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

השואה בראי המוזיקה האמנותית

ר. פלומנבוים, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

גישות שונות בהוראת תולדות המוזיקה לתיכוניים

ע. איזקסון, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

שימוש בהשוואת ביצועים ככלי ב בהוראת ספרות המוזיקה ותולדותיה

א. גולומב, ג. אהרונוביץ' , מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

המוטיבציה של תלמידים בישראל ללמוד מוזיקה

ע. פורטוביץ, פ. גונזליס, ק. הנדריקס, גרי מקפירסון, ס. אונייל, אוניברסיטת בר אילן

מהוראת "לדעת" - ללמידת "לחשוב'': חשיבה מעריכה, מערכתית ומוסרית; המשגה והעברה בהקשר המדעי - טכנולוגי - סביבתי - חברתי (STES)

יו"ר: א. צולר, אוניברסיטת חיפה, חיפה

הַמְשָׂגָה והעברה (transfer) בהוראת המדעים על דרך STES בגישת הפרויקט

ע. כהן, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, קרית טבעון

זוויות מבט שונות על פרחי הוראה ועל מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי

יו"ר: ד. פטקין, מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

עמדות פרחי הוראה למתמטיקה בית הספר היסודי כלפי שימוש בהומור

א. גזית , מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב, מכללת בית ברל, האוניברסיטה הפתוחה

תפיסת מורי מתמטיקה בבית הספר היסודי את המרכיב היצירתי בהוראה

ח. לב- זמיר, מכללת אורנים, טבעון, אוניברסיטת חיפה

מאפייני השיח בשיעורי מתמטיקה בבית הספר היסודי

א. לבנברג , המכללה האקדמית לחינוך - גורדון, חיפה

גברים מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי בהיבט רב תרבותי

ש. מלאת, א. גלעד, אחוה המכללה האקדמית לחינוך, קריית מלאכי; מכון מופ"ת, תל אביב

טכנולוגיה בהכשרת מורים

יו"ר: א. פורקוש ברוך, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

השפעת שילוב מולטימדיה בתוכנית הוראה בקרב סטודנטים לחינוך גופני על הישגי התלמידים

י. פנחס, ל. כץ, צ. רז-ליברמן, סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, תל אביב

גישות לימוד וחוזקות למידה בהתמודדות עם מערכת למידה טכנולוגית

א. אפללו, א. גבאי, בית הספר ללימודי תואר שני, המכללה האקדמית חמדת הדרום, נתיבות

תפיסות תלמידים את יחסיהם עם המורים ברשתות חברתיות מקוונות

א. פורקוש ברוך, א. הרשקוביץ, מכללת לוינסקי לחינוך, אוניבסיטת תל אביב, תל אביב

מדע בגן וסקרנות מדעית: נקודת המבט של הגננת

י. קסנר-ברוך, א. ספקטור-לוי , אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן

מושבי פוסטרים מונחים

חינוך IV - ממדים חדשניים בחינוך

יו"ר: ע. ארגמן, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

שיעור אחר - חדשנות בחינוך דרך התנדבות

ד. דור, עמותת שיעור אחר, תל אביב

'מדרג האהבה' - חינוך ישראלי בתלת מימד

ר.גרבר, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב ומכללת דוד ילין, ירושלים

חקר מתמטי בהכשרת מורים בעידן טכנולוגי של המאה 21

א. שטרקמן, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

חינוך V - כיוונים ואתגרים בחינוך

יו"ר: ס. חן, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

AN ANALYSIS OF PROBLEM-SOLVING DIFFICULTIES IN MOLE CONCEPT AMONG SENIOR SECONDARY SCHOOLS STUDENTS IN ZARIA, NIGERIA

E.M. Omwirhiren, Dept. of Chemistry, Federal College of Education, Zaria, Nigeria

תהליכי עיבוד מוחיים דינמיים של שפה מטאפוריית

י. ארזואן, ס. סורין, מ. פאוסט, א. גולדשטיין, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב

אחריות לחינוך וחינוך לאחריות

ס. גונן, ג'. אבו-חסין, מכללת אלקאסמי, בקה אל-ע'רביה; מרכז אקדמי ויצו חיפה, חיפה

MEET THE PRESENTERS

INFORMAL CONVERSATIONS WITH PLENARY SPEAKERS

F. Rust, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

H. Westerlund, Sibelius Academy, Finland

MEET THE PRESENTERS

INFORMAL CONVERSATIONS WITH PLENARY SPEAKERS

A. Levine, Woodrow Wilson National Fellowship Foundation, USA

M.E. Brisk, Lunch School of Education, Boston College, MA, USA

C.M. Clark, Mary Lou Fulton Teachers College, Arizona State University, Tempe, AZ, USA

L. Bresler, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA