מאה שנים של מחקר וחדשנות בחינוך, הכשרת מורים וחינוך מוזיקלי
10-11 בדצמבר, 2012, מלון דן פנורמה, ת"א

תחומי העניין של הכנס

מוזמנים היצגים באחד מן התחומים הבאים, או בנושאים נוספים בחינוך ובהכשרת מורים:

שיח, מחקר וחדשנות בחינוך ובהכשרת מורים

תחום עניין זה, בראשותה של פרופ' חנה עזר, מזמין הצעות בתחומים אלה:
היבט העוסק בשיח בחינוך:דיאלוג ותקשורת בין קבוצות שונות; הדיאלוג החינוכי כאמצעי לשינוי ולהעצמה בחברה משתנה ופלורליסטית; ניתוח שיח בהקשרים שונים – בגן-הילדים, בכיתה, בבית הספר, בחברה; הבנת זהות אישית, מקצועית ותרבותית על בסיס ניתוח שיח.
היבט העוסק במתודולוגיות חדשניות:סוגות מחקריות רלוונטיות לחינוך; מקומו של המחקר בהתפתחותו המקצועית של מכשיר המורים, המורה ושל הסטודנט להוראה; הקשר בין מחקר לבין העשייה בשדה החינוך.
היבט הנוגע לחדשנות בחינוך:פרויקטים מיוחדים לקידום תחומים שונים בחינוך; מודלים חינוכיים חדשניים; חדשנות טכנולוגית ומקומה בחינוך, כגון מודלים חדשניים של למידה שיתופית, יצירת קהילה לומדת, קונפליקטים בטכנולוגיה: מי מוביל – האדם או המכונה? שיתוף בעולם גלובלי באמצעות טכנולוגיה; חינוך לרב-תרבותיות בעידן של שינוי; פניה המשתנים של האוריינות בבית הספר ובחברה; מעורבות חינוכית-חברתית בקהילה; יחסי הורים-מורים-תלמידים לקידום פני החינוך; חדשנות והתחדשות בהכשרת המורים.

לבירורים נוספים ניתן לפנות לפרופ' חנה עזר בטל: 03-6902422

יש לציין בראש ההצעה לאיזה משלושת ההיבטים הנזכרים למעלה מתייחסת ההצעה.

החינוך המוזיקלי: מסורות ותמורות

בית הספר לחינוך מוזיקלי במכללת לוינסקי לחינוך מתמקד, במסגרת הכנס הבינלאומי לחינוך ולהכשרת מורים, בנושא: "חינוך מוזיקלי: מסורות ותמורות". במסגרת זו אנו מזמינים אנשי אקדמיה ואנשי מעשה בארץ ובעולם, להציג מחקרים ופרויקטים בנושאים הבאים, הקשורים לשיח החינוכי-מוזיקלי:

  • היבטים היסטוריים בחינוך המוזיקלי
  • חידושים בחינוך המוזיקלי
  • חינוך מוזיקלי וקוגניציה
  • חינוך מוזיקלי וטכנולוגיה
  • חינוך מוזיקלי בחברה רב-תרבותית

לכנס החינוך המוזיקלי ניתן להגיש הצעות למחקר אמפירי ותאורטי, בפורמט של הרצאה, סימפוזיון , מושב מלא או פוסטר (ראו פירוט בסוגי מושבים לכנס), ובנוסף - גם לפרוייקט או עשייה חינוכית מצטיינת, על פי ההנחיות הרשומות בסוגי המושבים.

לבירורים ניתן לפנות אל מזכירות בית הספר לחינוך מוזיקלי בטל': 03-6902470, או אל ד"ר יפעת שוחט בטל': 052-6303164

ראייה היסטורית-התפתחותית של החינוך

"האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך", בראשותם של פרופ' יעקב עירם ופרופ' יובל דרור, מקיימת במסגרת הכנס הבינלאומי לחינוך ולהכשרת מורים את המושב השנתי הארבעה עשר שלה. תחום עניין זה פתוח להרצאות במגוון נושאים שעניינם בחינה היסטורית של חדשנות, שיח ומחקר בחינוך בישראל ובתפוצות.

לבירורים נוספים ניתן לפנות אל נאוה איזין בארכיון החינוך בטל': 03-6408464, או לפרופ' יובל דרור: טל' 03-6408853.

הזנקים טכנולוגיים בחינוך

מפתחים יצירתיים מוזמנים לשלוח לכנס הצעות להצגת הזנק (Start-up) חדשני וייחודי המשלב טכנולוגיה בחינוך בתחומים אלה:

  • תוכנות מחשב לטיפוח הלמידה והחשיבה בכל תחומי הלמידה הפורמליים והבלתי פורמליים.
  • אתרים לטיפוח היבטים שונים בחינוך (בתחומי דעת ספציפיים, בתחומי אמנות למיניהם ובתחומים נוספים, כגון כישורים חברתיים ורגשיים).

יש להגיש הצעות של הזנקים שהפיתוח שלהם הסתיים בתקופה שבין שלושה חודשים עד שנתיים לפני מועד ההגשה, ואשר ניתן להפעילם. ההצעה תוגש כתקציר כתוב עד 250 מילים, גופן דויד 12, רווח שורה וחצי. מבנה התקציר: מטרות ההזנק, רציונל, אוכלוסיית היעד, תיאור קצר של ההזנק, חשיבות והשלכות לחינוך. יש לצרף כתובת אתר שבו ניתן לצפות בהזנק או במידע לגביו, וכן ביוגרפיה קצרה על כל אחד מן המפתחים. ההזנקים יישפטו בידי ועדת מומחים. שני הזנקים שידורגו במקום הראשון והשני, יזכו את זוכיהם בפרס כספי. כן יקבלו הזוכים סיוע לעריכת מחקר מלווה ולחשיפה אקדמית. הפרסים יחולקו לזוכים במהלך הכנס.